Do you like Indian girls? [F]

Do you like Indian girls? [F]